Městský park Stromovka

cz.jpg, 982B uk.jpg, 982B
IMG_0081.JPG, 47kB

Stromovka

Stromovka je největší českobudějovický park o výměře 68 ha slouží jako rekreační zóna. Od 6. prosince 1992 je chráněna jako významný krajinný prvek. Stromovka byla založena postupně asi v polovině 20. sto­letí, přičemž po určitém období nezájmu došlo v 90. letech ke zkvalitnění péče a udržovaný lesopark nyní slouží jako významné rekreační centrum.

Poloha

Stromovka leží na západo-jihozápad od centra na západním břehu Vltavy, zhruba 5 minut chůze od centra, vklíněna mezi městskou zástavbu. Severní okraj lemuje ulice Na Zlaté stoce, ulice Na Dlouhé louce ohraničuje východ a z jihu park končí podél Litvínovické a Pod Stromovkou.

Flora a fauna

Při založení parku byly vysázeny zejména rychlerostoucí dřeviny - topol kanadský, bříza bělokorá, olše lepkavá a některé druhy vrb. Podíl dlouhověkých dřevin je omezený, nicméně postupně roste, jak jsou od počátku 90. let používány při nahrazování "dosluhujících" primárních porostů. Za vhodný cílový porost se považují zejména lípa malolistá, dub letní, buk lesní a javory klen a mléč. V devadesátých letech se započalo opečovávání lučních porostů a úprava rybníku Bagr v  koupaliště s ostrovem. Se zlepšujícím se stavem parku roste počet nalézaných druhů hub (téměř 300 druhů v roce 1997) a hnízdících ptáků (přes 400 hnízdících párů z asi 50 druhů v témže roce). Z neobvyklých nebo chráněných ptáků zde hnízdí např. holub hřivnáč, drozd kvíčala, žluva hajní, žluna zelená, dlask tlustozobý, strakapoud malý, čečetka zimní atd.

Sport a kultura

Park je protkaný sítí asfaltových i nezpevněných stezek, které s oblibou využívají cyklisté i inline bruslaři a centrum města se Stromovkou spojuje cyklotrasa F. Pro mladší děti bylo ve východní části parku vybudováno tzv. Oranžové hřiště a hřiště u restaurace Oáza, starší využívají asfaltových hřišť na volejbal a basketbal. Rybník Bagr umožňuje sportovní rybolov. Ve Stromovce se do roku 1998 každoročně pořádalo dřevosochařské sympozium, jehož některé výsledky dosud zdobí plochy parku, několik plastik však již muselo být kvůli bezpečnosti odstraněno. V roce 2008 byla tradice obnovena na Sokolském ostrově v centru města a podle vyjádření odboru kultury město nevylučuje, že se sochy z dalších ročníků mohou instalovat opět do Stromovky. Nedaleká sportovní hala Stromovka poskytuje zázemí pro sportovní akce i kulturní události.

© 2011 Kristina Lucie